Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

Автор: Ф. Гутира, И. Марек, Р. Маннингер, И. Мочи
Година: 1963
Издател: Москва
Цена: 30 лв.
Номер: 4599
Наличност: 1
Автор: Ф. Гутира, И. Марек, Р. Маннингер, И. Мочи
Година: 1963
Издател: Сельхозгиз
Цена: 30 лв.
Номер: 4600
Наличност: 1
корица
Автор: Ф. Гутира, И. Марек, Р. Маннингер, И. Мочи
Година: 1963
Издател: Сельхозгиз
Цена: 30 лв.
Номер: 19578
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Гайтанджиев
Година: 1949
Издател: Земснаб - Ветеринарна библиотека
Цена: 7 лв.
Номер: 20680
Наличност: 1
корица
Автор: П. Господинов
Година: 1949
Издател: Земиздат - Библиотека на ветеринаря
Цена: 7 лв.
Номер: 20670
Наличност: 1