Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

корица
Автор: Стефан Куманов, Любен Младенов
Година: 1960
Издател: Държавно издателство за селскостопанска литература
Цена: 20 лв.
Номер: 20166
Наличност: 1
Автор: Б. Ефтимов, Ив. Венев
Година: 1978
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 3816
Наличност: 1
корица
Автор: Проф д-р с.н. Михо Семков
Година: 1995
Издател: Земиздат
Цена: 10 лв.
Номер: 14511
Наличност: 1
Автор: Исай Георгиев, Й. Сяров, Ст. Беремски, А. Андреев
Година: 1974
Издател: Земиздат
Цена: 18 лв.
Номер: 10486
Наличност: 1
корица
Автор: А. Андреев, С. Йорданов, И. Колимечков
Година: 1991
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 14512
Наличност: 1
корица
Автор: Л.А. Банникова
Година: 1975
Издател: Пищевая промышленность
Цена: 25 лв.
Номер: 21277
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1962
Издател: Министерство на селскостопанското производство
Цена: 6 лв.
Номер: 20693
Наличност: 1
Автор: М. Спасов
Година: 1988
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 4146
Наличност: 1
корица
Автор: Андрей Андреев
Година: 2008
Издател: Дионис
Цена: 25 лв.
Номер: 21807
Наличност: 1
корица
Автор: Андрей Андреев
Година: 1982
Издател: Земиздат
Цена: 16 лв.
Номер: 4150
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 2000
Издател: Тракийски университет
Цена: 20 лв.
Номер: 21662
Наличност: 1
корица
Автор: Ю.П. Золотин
Година: 1979
Издател: Пищевая промышленность
Цена: 25 лв.
Номер: 21274
Наличност: 1
корица
Автор: Б. Стоименов
Година: 1986
Издател: Земиздат
Цена: 10 лв.
Номер: 4238
Наличност: 1
корица
Автор: Акийоши Хосоно
Година: -
Издател: Селскостопански факултет на Университет Шиншу
Цена: 15 лв.
Номер: 21294
Наличност: 1
корица
Автор: Ф. Гутира, И. Марек, Р. Маннингер, И. Мочи
Година: 1961
Издател: Сельхозгиз
Цена: 30 лв.
Номер: 19530
Наличност: 1