Категории

Книги » Речници, учебници, енциклопедии » учебници

корица
Автор: Й.Л. Гълъбова
Година: 1986
Издател: ВМЕИ "Ленин"
Цена: 8 лв.
Номер: 17935
Наличност: 1
корица
Автор: Пенчо Пенчев
Година: 1978
Издател: Народна просвета
Цена: 11 лв.
Номер: 14798
Наличност: 1
корица
Автор: А. Калешев
Година: 1976
Издател: Народна просвета
Цена: 9 лв.
Номер: 14826
Наличност: 1
корица
Автор: Б. Алвасов
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 17924
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Димитров
Година: 1986
Издател: Народна младеж
Цена: 7 лв.
Номер: 13419
Наличност: 1
корица
Автор: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров
Година: 2009
Издател: Нова звезда
Цена: 4 лв.
Номер: 18458
Наличност: 1
корица
Автор: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров
Година: 2014
Издател: Нова звезда
Цена: 4 лв.
Номер: 19186
Наличност: 1
корица
Автор: Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов
Година: 2002
Издател: Стандарт
Цена: 13 лв.
Номер: 21217
Наличност: 1
корица
Автор: Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев
Година: 1999
Издател: Булвест-2000
Цена: 8 лв.
Номер: 5375
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, И. Стоянов, Л. Спасов, Ил. Петкова, Н. Неделчев, Вл. Мигев
Година: 2005
Издател: УИ "Стопанство"
Цена: 10 лв.
Номер: 21315
Наличност: 1
корица
Автор: Х. Тишков
Година: 1972
Издател: Наука и изкуство
Цена: 30 лв.
Номер: 7991
Наличност: 1
корица
Автор: И.И. Соколов
Година: 1952
Издател: Учпедгиз
Цена: 8 лв.
Номер: 18165
Наличност: 1
корица
Автор: Веселин Караиванов
Година: 1994
Издател: Св. Климент Охридски
Цена: 10 лв.
Номер: 3057
Наличност: 1
корица
Автор: Хр. Григоров
Година: 1986
Издател: ВМЕИ Ленин
Цена: 8 лв.
Номер: 3069
Наличност: 1
корица
Автор: Илияна Кръстева, Вера Котева, Евгения Костадинова, Мариела Петрова, Стоймира Георгиева
Година: 2002
Издател: Булвест 2000
Цена: 10 лв.
Номер: 20996
Наличност: 1