Категории

Книги » Речници, учебници, енциклопедии » учебници

корица
Автор: Нелида Перянова, Румена Стефанова
Година: 2007
Издател: Просвета
Цена: 2 лв.
Номер: 17360
Наличност: 1
корица
Автор: Б.Ст. Ангелов
Година: 1969
Издател: Народна просвета
Цена: 9 лв.
Номер: 14824
Наличност: 1
корица
Автор: Елена Георгиева, Невена Тодорова
Година: 1980
Издател: Народна просвета
Цена: 10 лв.
Номер: 14823
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Каменаров
Година: 1994
Издател: Техника
Цена: 14 лв.
Номер: 21538
Наличност: 1
корица
Автор: М. А. Палкин
Година: 1979
Издател: Вышэйшая школа
Цена: 10 лв.
Номер: 19817
Наличност: 1
корица
Автор: Съставител Петър Пашов
Година: 1978
Издател: Народна просвета
Цена: 8 лв.
Номер: 14806
Наличност: 1
корица
Автор: Т. Владимирова, К. Димчев, Хр. Първев - съставители
Година: 1972
Издател: Народна просвета
Цена: 8 лв.
Номер: 14785
Наличност: 1
корица
Автор: Съставители Проф. А. Бешков, Л. Мелнишки, Б. Иванов, С. Петров
Година: 1956
Издател: Народна просвета
Цена: 9 лв.
Номер: 16570
Наличност: 1
корица
Автор: Валентин Станков
Година: 1980
Издател: Наука и изкуство
Цена: 15 лв.
Номер: 14809
Наличност: 1
корица
Автор: А. Симеонов, И. Иванов, Т. Дечевски, Е. Христов, Р. Янчев, И. Димитров, С. Славов, Ц. Цанков
Година: 1986
Издател: Военно издателство
Цена: 9 лв.
Номер: 17936
Наличност: 1
корица
Автор: Ст. Стоянов
Година: 1964
Издател: Наука и изкуство
Цена: 9 лв.
Номер: 7248
Наличност: 1
корица
Автор: Елена Георгиева, Владко Мурдаров
Година: 1982
Издател: Наука и изкуство
Цена: 8 лв.
Номер: 14804
Наличност: 1
корица
Автор: Стоян Стоянов
Година: 1980
Издател: Народна просвета
Цена: 10 лв.
Номер: 14817
Наличност: 1
корица
Автор: И. Вишков, Т. Долапчиев
Година: 1968
Издател: Техника
Цена: 20 лв.
Номер: 2239
Наличност: 1
корица
Автор: Боряна Примова
Година: 1994
Издател: Веди
Цена: 8 лв.
Номер: 2257
Наличност: 1