Категории

Книги » Други

корица
Автор: Колектив
Година: 1996
Издател: Некст
Цена: 33 лв.
Номер: 21795
Наличност: 1
корица
Автор: Авт.-състав. Петко Добчев
Година: 2009
Издател: Сиби
Цена: 40 лв.
Номер: 18327
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Тодоров
Година: 1997
Издател: Некст
Цена: 27 лв.
Номер: 21781
Наличност: 1
корица
Автор: Гайлс Брандрет
Година: 1996
Издател: Аркус
Цена: 10 лв.
Номер: 18984
Наличност: 1
корица
Автор: Leon Trotsky
Година: 2008
Издател: Penguin Books Great Ideas
Цена: 25 лв.
Номер: 15109
Наличност: 1
Автор: -
Година: 1993
Издател: HAD GmbH, Hamburg
Цена: 12 лв.
Номер: 1087
Наличност: 1
корица
Автор: Raymond Vincent Lesikar
Година: 1988
Издател: Richard D. Irwin Inc
Цена: 20 лв.
Номер: 20263
Наличност: 1
корица
Автор: Carelman, Werner Belmont, Klaus Möcke
Година: 1987
Издател: Volk und Welt
Цена: 10 лв.
Номер: 1128
Наличност: 1
корица
Автор: Dimitris N. Chorafas
Година: 1994
Издател: McGraw-Hill Education
Цена: 72 лв.
Номер: 20385
Наличност: 1
Автор: D.W. Murphy, G.W. Nolan
Година: 1941
Издател: General Office
Цена: 35 лв.
Номер: 20480
Наличност: 1
корица
Автор: Roger Walton
Година: 2004
Издател: Harper Collins Publishers
Цена: 10 лв.
Номер: 21544
Наличност: 1
корица
Автор: Michael Paul Halcomb
Година: 2001
Издател: Tyndale House Publishers
Цена: 25 лв.
Номер: 15341
Наличност: 1
Автор: Christian Von Hirschhausen
Година: 2002
Издател: Edward Elgar Pub
Цена: 20 лв.
Номер: 20444
Наличност: 1
корица
Автор: George Strauss, Léonard R. Sayles
Година: 1980
Издател: Prentice Hall
Цена: 15 лв.
Номер: 20199
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Sofia Pres
Цена: 15 лв.
Номер: 7012
Наличност: 1