Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » преводна литература

корица
Автор: Alfred De Vigny
Година: 1930
Издател: Hatier - Les classiques pour tous №82
Цена: 12 лв.
Номер: 19979
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1942
Издател: Знание
Цена: 16 лв.
Номер: 13334
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1927
Издател: Кооперативна печатница Франклинъ
Цена: 20 лв.
Номер: 13348
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1927
Издател: София
Цена: 20 лв.
Номер: 1443
Наличност: 1
корица
Автор: Джонъ Кнителъ
Година: -
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 20 лв.
Номер: 1702
Наличност: 1
корица
Автор: Джонъ Кнителъ
Година: -
Издател: М. Г. Смрикаровъ - Знаменити съвременни романи
Цена: 20 лв.
Номер: 20020
Наличност: 1
корица
Автор: Данте Алигиери
Година: 1912
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 65 лв.
Номер: 17569
Наличност: 1
корица
Автор: Алексей Николаевич Толстой
Година: 1927
Издател: Ив. Г. Игнатовъ и синове
Цена: 15 лв.
Номер: 18589
Наличност: 1
корица
Автор: Анни Виванти / Хю Уолпул
Година: 1942
Издател: Библиотека Знаменити романи / Световни образи - М.Г. Смрикаровъ
Цена: 15 лв.
Номер: 15904
Наличност: 1
корица
Автор: Х. Райдър Хаггард
Година: 1936
Издател: Черно море, Варна
Цена: 10 лв.
Номер: 20886
Наличност: 1
корица
Автор: Емилио Салгари
Година: -
Издател: Наши времена
Цена: 9 лв.
Номер: 12174
Наличност: 1
корица
Автор: Емилио Салгари
Година: -
Издател: Наши времена
Цена: 11 лв.
Номер: 12705
Наличност: 1
Автор: Стефан Цвайг
Година: 1946
Издател: Николай Йовчев - София
Цена: 15 лв.
Номер: 1751
Наличност: 1
корица
Автор: Графъ Левъ Н. Толстой
Година: 1899
Издател: Георги А. Ножаровъ
Цена: 110 лв.
Номер: 21013
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1931
Издател: Ив.Г. Игнатовъ&Синове - София
Цена: 85 лв.
Номер: 17428
Наличност: 1