Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » преводна литература

корица
Автор: Alfred De Vigny
Година: 1930
Издател: Hatier - Les classiques pour tous №82
Цена: 12 лв.
Номер: 19979
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1942
Издател: Знание
Цена: 16 лв.
Номер: 13334
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1927
Издател: Кооперативна печатница Франклинъ
Цена: 20 лв.
Номер: 13348
Наличност: 1
корица
Автор: Хенрихъ Сенкевичъ
Година: 1927
Издател: София
Цена: 20 лв.
Номер: 1443
Наличност: 1
корица
Автор: Джонъ Кнителъ
Година: -
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 20 лв.
Номер: 1702
Наличност: 1
корица
Автор: Джонъ Кнителъ
Година: -
Издател: М. Г. Смрикаровъ - Знаменити съвременни романи
Цена: 20 лв.
Номер: 20020
Наличност: 1
корица
Автор: Алексей Николаевич Толстой
Година: 1927
Издател: Ив. Г. Игнатовъ и синове
Цена: 15 лв.
Номер: 18589
Наличност: 1
корица
Автор: Анни Виванти / Хю Уолпул
Година: 1942
Издател: Библиотека Знаменити романи / Световни образи - М.Г. Смрикаровъ
Цена: 15 лв.
Номер: 15904
Наличност: 1
корица
Автор: Емилио Салгари
Година: -
Издател: Наши времена
Цена: 9 лв.
Номер: 12174
Наличност: 1
корица
Автор: Емилио Салгари
Година: -
Издател: Наши времена
Цена: 11 лв.
Номер: 12705
Наличност: 1
Автор: Стефан Цвайг
Година: 1946
Издател: Николай Йовчев - София
Цена: 15 лв.
Номер: 1751
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1931
Издател: Ив.Г. Игнатовъ&Синове - София
Цена: 85 лв.
Номер: 17428
Наличност: 1
корица
Автор: А.С. Пушкинъ
Година: 1938
Издател: Игнатовъ - Библиотека за всички
Цена: 10 лв.
Номер: 10823
Наличност: 1
корица
Автор: И.С. Тургеневъ
Година: 1947
Издател: Игнатовъ - Библиотека за всички
Цена: 15 лв.
Номер: 8693
Наличност: 1
корица
Автор: А.С. Пушкин
Година: 1937
Издател: Игнатовъ - Библиотека за всички
Цена: 10 лв.
Номер: 8455
Наличност: 1