Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » старопечатни книги

корица
Автор: Д-ръ И.Л. Богоровъ
Година: 1871
Издател: Книгопечатница "Л. Соммерова и др.", Вiена
Цена: 80 лв.
Номер: 18725
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Богоров
Година: 1871
Издател: Книгопечатница Л. Соммерова и др.
Цена: 80 лв.
Номер: 20760
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Попов
Година: 1871
Издател: Типографiя товарищества Общественная польза
Цена: 1000 лв.
Номер: 21900
Наличност: 1
корица
Автор: П.Н. Андреевъ
Година: 1865
Издател: А.С. Терсков
Цена: 132 лв.
Номер: 21875
Наличност: 1