Категории

Книги » Нумизматика

корица
Автор: Л.П. Павловъ
Година: 1990
Издател: М. Коллекционер
Цена: 20 лв.
Номер: 3388
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1955
Издател: Труды государственного исторического музея
Цена: 40 лв.
Номер: 19523
Наличност: 1
корица
Автор: В. В. Зварич
Година: 1989
Издател: Вища школа
Цена: 10 лв.
Номер: 3387
Наличност: 1
корица
Автор: В.Н. Рябцевич
Година: 1978
Издател: Народная асвета
Цена: 10 лв.
Номер: 6402
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1999
Издател: Наско-1701
Цена: 30 лв.
Номер: 7130
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1994
Издател: Наско-1701
Цена: 20 лв.
Номер: 7027
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1997
Издател: Наско-1701
Цена: 25 лв.
Номер: 7028
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 2001
Издател: Наско-1701
Цена: 30 лв.
Номер: 7025
Наличност: 1
корица
Автор: А.С. Мельникова
Година: 1989
Издател: Финансы и статистика, Москва
Цена: 20 лв.
Номер: 7057
Наличност: 1
корица
Автор: Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер
Година: 1982
Издател: Радио и связь
Цена: 10 лв.
Номер: 4076
Наличност: 1