Категории

Книги » Нумизматика

корица
Автор: Л.П. Павловъ
Година: 1990
Издател: М. Коллекционер
Цена: 20 лв.
Номер: 3388
Наличност: 1
корица
Автор: В. В. Зварич
Година: 1989
Издател: Вища школа
Цена: 10 лв.
Номер: 3387
Наличност: 1
корица
Автор: В.Н. Рябцевич
Година: 1978
Издател: Народная асвета
Цена: 10 лв.
Номер: 6402
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1999
Издател: Наско-1701
Цена: 30 лв.
Номер: 7130
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1994
Издател: Наско-1701
Цена: 20 лв.
Номер: 7027
Наличност: 1