Категории

Книги » Музика

корица
Автор: м.с. Николай Нейков - съставител
Година: 2005
Издател: -
Цена: 12 лв.
Номер: 14398
Наличност: 1
Автор: Grout, Donald J, And Palisca, Claude V, Professor
Година: 1988
Издател: W. W. Norton & Company
Цена: 25 лв.
Номер: 13180
Наличност: 1
корица
Автор: Annina Hartung und Klaus Siegel
Година: 1969
Издател: Berlin, Volk und Wissen
Цена: 12 лв.
Номер: 17345
Наличност: 1
корица
Автор: Bach
Година: 1973
Издател: Editio Misica Budapest
Цена: 20 лв.
Номер: 10047
Наличност: 1
корица
Автор: Beethoven
Година: -
Издател: Editio Misica Budapest
Цена: 20 лв.
Номер: 10048
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Edition Peters
Цена: 20 лв.
Номер: 10044
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Edition Peters
Цена: 20 лв.
Номер: 10045
Наличност: 1
корица
Автор: Richard Wagner
Година: 1926
Издател: Steyrermühl-Verlag - Tagblatt-Bibliothek Operntextbuch
Цена: 12 лв.
Номер: 19962
Наличност: 1
корица
Автор: R. Leoncavallo
Година: -
Издател: Adolph Fürstner
Цена: 12 лв.
Номер: 20013
Наличност: 1
корица
Автор: C.L. Hanon
Година: -
Издател: Edition Peters
Цена: 25 лв.
Номер: 10043
Наличност: 1
корица
Автор: Giacomo Meyerbeer, Eugène Scribe
Година: -
Издател: Wien : Steyrermühl, Tagblatt-Bibliothek Nr. 447, Operntextbuch Nr. 36
Цена: 12 лв.
Номер: 19968
Наличност: 1
корица
Автор: Hanns Dennerlein
Година: 1951
Издател: Leipzig
Цена: 20 лв.
Номер: 8959
Наличност: 1
корица
Автор: Giacomo Meyerbeer
Година: 1914
Издател: Breitkopf und Härtel
Цена: 12 лв.
Номер: 19958
Наличност: 1
корица
Автор: Tschaikowsky
Година: -
Издател: Edition Breitkopf
Цена: 20 лв.
Номер: 10041
Наличност: 1
корица
Автор: Richard Wagner
Година: 1926
Издател: Steyrermühl-Verlag - Tagblatt-Bibliothek Nr. 191 Operntextbuch Nr.139
Цена: 12 лв.
Номер: 19957
Наличност: 1