Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » българска литературa

корица
Автор: Йорданъ Йовковъ
Година: 1943
Издател: Хемусъ
Цена: 15 лв.
Номер: 9976
Наличност: 1
корица
Автор: По документи събрани и подредени от Никола Д. Петков.
Година: 1930
Издател: Земледелско знаме
Цена: 20 лв.
Номер: 19271
Наличност: 1
корица
Автор: Антон Страшимиров
Година: 1922
Издател: Министерство на народното просвещение
Цена: 35 лв.
Номер: 13304
Наличност: 1
корица
Автор: Христо Досевъ
Година: 1928
Издател: Посредникъ
Цена: 16 лв.
Номер: 21844
Наличност: 1
корица
Автор: Константин Н. Петканов
Година: 1939
Издател: Древна България - Български исторически романи
Цена: 48 лв.
Номер: 20871
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1932
Издател: Факелъ
Цена: 20 лв.
Номер: 20156
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Ал. Паскалевъ и С-ие
Цена: 12 лв.
Номер: 8420
Наличност: 1
корица
Автор: Елисавета Багряна
Година: 1929
Издател: Д-ръ Жеко Мариновъ
Цена: 20 лв.
Номер: 14738
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Райчевъ
Година: 1938
Издател: Казанлъшка долина
Цена: 25 лв.
Номер: 14504
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Савов
Година: 1942
Издател: Балканъ
Цена: 20 лв.
Номер: 20395
Наличност: 1
корица
Автор: Любенъ Каравеловъ
Година: -
Издател: Игнатовъ - Библиотека за всички
Цена: 25 лв.
Номер: 10877
Наличност: 1
корица
Автор: Б.Д. Боневъ
Година: 1934
Издател: Печатница Зора
Цена: 17 лв.
Номер: 14741
Наличност: 1
корица
Автор: Асенъ Златаровъ
Година: 1937
Издател: Ново училище
Цена: 22 лв.
Номер: 20340
Наличност: 1
корица
Автор: К. Величковъ
Година: 1946
Издател: Игнатовъ - Библиотека за всички
Цена: 15 лв.
Номер: 8669
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Анастасовъ
Година: 1939
Издател: София
Цена: 35 лв.
Номер: 13322
Наличност: 1