Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » българска литературa

корица
Автор: Йорданъ Йовковъ
Година: 1943
Издател: Хемусъ
Цена: 15 лв.
Номер: 9976
Наличност: 1
корица
Автор: По документи събрани и подредени от Никола Д. Петков.
Година: 1930
Издател: Земледелско знаме
Цена: 20 лв.
Номер: 19271
Наличност: 1
корица
Автор: Александър С. Пенчев
Година: 1945
Издател: Ново време
Цена: 12 лв.
Номер: 19859
Наличност: 1
корица
Автор: Антон Страшимиров
Година: 1922
Издател: Министерство на народното просвещение
Цена: 35 лв.
Номер: 13304
Наличност: 1
корица
Автор: Димитъръ Подвързачовъ
Година: 1938
Издател: Хемусъ
Цена: 20 лв.
Номер: 20026
Наличност: 1
корица
Автор: Константин Н. Петканов
Година: 1939
Издател: Древна България - Български исторически романи
Цена: 48 лв.
Номер: 20871
Наличност: 1
корица
Автор: Йосиф Петров
Година: 1946
Издател: Линотип
Цена: 55 лв.
Номер: 20082
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Балабановъ
Година: 1939
Издател: Т.Ф. Чипевъ
Цена: 15 лв.
Номер: 8426
Наличност: 1
корица
Автор: Станислав Вихров
Година: 1945
Издател: Д. Нанов, Д. Йончев
Цена: 12 лв.
Номер: 20366
Наличност: 1
корица
Автор: Пенчо Славейковъ
Година: 1939
Издател: Хемусъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20061
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1932
Издател: Факелъ
Цена: 20 лв.
Номер: 20156
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Вазов, Константин Величков
Година: 1884
Издател: Д.В. Манчовъ, Пловдив ; Свищов ; Солун
Цена: 20 лв.
Номер: 20562
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. М. Арнаудов
Година: 1938
Издател: Хемусъ
Цена: 24 лв.
Номер: 15404
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Ал. Паскалевъ и С-ие
Цена: 12 лв.
Номер: 8420
Наличност: 1
корица
Автор: Елисавета Багряна
Година: 1929
Издател: Д-ръ Жеко Мариновъ
Цена: 20 лв.
Номер: 14738
Наличност: 1