Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » детски книжки

корица
Автор: Ханс Кристиан Андерсен
Година: 1945
Издател: Хемусъ
Цена: 11 лв.
Номер: 7563
Наличност: 1
корица
Автор: Ранъ Босилекъ
Година: 1942
Издател: Хемусъ
Цена: 12 лв.
Номер: 6812
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1946
Издател: К.Н. Цакова
Цена: 14 лв.
Номер: 13857
Наличност: 1
корица
Автор: Мамин-Сибиряк, Карл Евалд, Георг Зауер
Година: 1931
Издател: Хемусъ
Цена: 15 лв.
Номер: 18397
Наличност: 1
корица
Автор: Дора Габе
Година: -
Издател: Ив. Коюмджиевъ
Цена: 16 лв.
Номер: 13733
Наличност: 1
корица
Автор: Ангел Каралийчев
Година: 1942
Издател: Хемусъ
Цена: 16 лв.
Номер: 21851
Наличност: 1
корица
Автор: К. Чуковски
Година: 1938
Издател: Хемусъ
Цена: 13 лв.
Номер: 11330
Наличност: 1
корица
Автор: Борис Светлинов
Година: 1953
Издател: Народна младеж
Цена: 15 лв.
Номер: 15995
Наличност: 1
корица
Автор: Дора Габе
Година: 1946
Издател: Книгоиздателство Лиляна Стайкова - София
Цена: 13 лв.
Номер: 15996
Наличност: 1
корица
Автор: Нина Раковска
Година: 1949
Издател: Народна младеж
Цена: 13 лв.
Номер: 16002
Наличност: 1
корица
Автор: Атанасъ Душковъ
Година: 1935
Издател: Казанлъшка долина
Цена: 8 лв.
Номер: 14200
Наличност: 1
корица
Автор: Веса Паспалеева
Година: 1947
Издател: Държавно издателство
Цена: 15 лв.
Номер: 19273
Наличност: 1
корица
Автор: Ценко Цветанов
Година: 1945
Издател: Никола Ив. Божинов
Цена: 16 лв.
Номер: 9943
Наличност: 1
корица
Автор: преразказал Ал .Порняков
Година: -
Издател: Звезда
Цена: 7 лв.
Номер: 14201
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1946
Издател: Балканско издателство
Цена: 12 лв.
Номер: 16008
Наличност: 1