Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: J. Petkov
Година: 1931
Издател: Ed. dela Direction Generale des Chemins de fer et Ports de l'état Bulgare
Цена: 38 лв.
Номер: 19007
Наличност: 1
корица
Автор: Хараланъ С. Харалановъ
Година: 1927
Издател: Хараланъ С. Харалановъ
Цена: 17 лв.
Номер: 13971
Наличност: 1
корица
Автор: Абатъ Т. Морьо
Година: 1928
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 1725
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1898
Издател: Варна
Цена: 80 лв.
Номер: 12568
Наличност: 1
Автор: П. Кропоткин
Година: 1946
Издател: Мисъл
Цена: 25 лв.
Номер: 12819
Наличност: 1
корица
Автор: Вернер Шпалтехолц
Година: 1946
Издател: Научно кооперативно книгоиздателство
Цена: 25 лв.
Номер: 12263
Наличност: 1
корица
Автор: Мирко Йелузихъ
Година: 1943
Издател: Безсмъртни образи
Цена: 30 лв.
Номер: 9630
Наличност: 1
корица
Автор: Хр.Е. Лютардтъ
Година: 1899
Издател: Св. Синодъ на Българската църква
Цена: 60 лв.
Номер: 16825
Наличност: 1
корица
Автор: Ч.У. Ледбитеръ
Година: 1919
Издател: Гужгуловъ и Котевъ
Цена: 25 лв.
Номер: 17624
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1915
Издател: Партийна социалистическа книжарница и печатница
Цена: 15 лв.
Номер: 18975
Наличност: 1
корица
Автор: Презвитеръ Козма
Година: -
Издател: Хемусъ
Цена: 25 лв.
Номер: 12165
Наличност: 1
корица
Автор: Михаилъ Бакунинъ
Година: 1913
Издател: Русе
Цена: 25 лв.
Номер: 13332
Наличност: 1
корица
Автор: Арнолдъ Едвингъ
Година: 1934
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 14 лв.
Номер: 7872
Наличност: 1
корица
Автор: Янко Сакъзов
Година: 1922
Издател: Съвременни знания
Цена: 30 лв.
Номер: 1950
Наличност: 1