Категории

Книги » Селско стопанство

Подкатегории

корица
Автор: Войтех Крижан
Година: 1990
Издател: Д-р Петър Берон
Цена: 15 лв.
Номер: 1006
Наличност: 1
корица
Автор: Мария Матева, Любомир Христов
Година: 1980
Издател: БАН
Цена: 12 лв.
Номер: 2244
Наличност: 1
корица
Автор: В. Д. Елагин
Година: 1962
Издател: Земиздат, МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 10 лв.
Номер: 20679
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Георгиев, Г. Цеклеев, В. Богданов, Р. Рангелова, Р. Желязкова, М. Спасовски
Година: 1973
Издател: Земиздат
Цена: 18 лв.
Номер: 3296
Наличност: 1
корица
Автор: Трифон Дарджонов
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 3615
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1966
Издател: Министерство на селскостопанското производство
Цена: 6 лв.
Номер: 20410
Наличност: 1
корица
Автор: доц. д-р Иванка Желязкова
Година: 2006
Издател: Национален браншови пчеларски съюз
Цена: 10 лв.
Номер: 19087
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Васил Попов
Година: 1961
Издател: Земиздат
Цена: 9 лв.
Номер: 7123
Наличност: 1
корица
Автор: Малтабар В.М., Шприцман Э.М.
Година: 1973
Издател: Пищевая промышленность
Цена: 25 лв.
Номер: 8592
Наличност: 1