Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

корица
Автор: Проф. Р. Балевска, доц. Г. Ралчев
Година: 1969
Издател: Земиздат
Цена: 20 лв.
Номер: 17629
Наличност: 1
корица
Автор: Надежда Дамянова, Александър Деребанов, Емил Йовчев, Петър Джамбазов
Година: 2002
Издател: ИК "Християнин"
Цена: 10 лв.
Номер: 11901
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов, Е. Йовчев
Година: 1990
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 19397
Наличност: 1
корица
Автор: Захари Захариев, Стефан Костов
Година: 1985
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 2195
Наличност: 1
Автор: П. Иванов, В. Груев, Ел. Кадийски
Година: 1961
Издател: Хр. Г. Данов
Цена: 15 лв.
Номер: 2510
Наличност: 1
Автор: В. Груев
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 2511
Наличност: 1
Автор: Проф. Куманов
Година: 1959
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 2512
Наличност: 1
корица
Автор: А.Н. Ларионов
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20416
Наличност: 1
корица
Автор: В.С. Гурков, С.Ф. Терехин
Година: 1987
Издател: Минск, Полымя
Цена: 9 лв.
Номер: 18261
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Петков, М. Петков, М. Манчев, Й. Начева, А. Александров
Година: 1989
Издател: Земиздат
Цена: 10 лв.
Номер: 3292
Наличност: 1
корица
Автор: Стоян Ранделов, Христо Георгиев
Година: 1981
Издател: ЦКС
Цена: 10 лв.
Номер: 20339
Наличност: 1
корица
Автор: Трифон Дарджонов
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 9 лв.
Номер: 3501
Наличност: 1
Автор: проф. А. Андреев и колектив
Година: 1993
Издател: Дионис
Цена: 9 лв.
Номер: 3503
Наличност: 1
корица
Автор: Стефан Ножчев и колектив
Година: 1981
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 3504
Наличност: 1
корица
Автор: С. Недялков
Година: 1983
Издател: Земиздат
Цена: 11 лв.
Номер: 7440
Наличност: 1