Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

корица
Автор: Проф. Р. Балевска, доц. Г. Ралчев
Година: 1969
Издател: Земиздат
Цена: 20 лв.
Номер: 17629
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Ченчев
Година: 1949
Издател: Земиздат - Ветеринарна библиотека
Цена: 7 лв.
Номер: 20676
Наличност: 1
корица
Автор: Надежда Дамянова, Александър Деребанов, Емил Йовчев, Петър Джамбазов
Година: 2002
Издател: ИК "Християнин"
Цена: 10 лв.
Номер: 11901
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов, Е. Йовчев
Година: 1990
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 19397
Наличност: 1
корица
Автор: Гори Митев
Година: 1952
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20668
Наличност: 1
корица
Автор: Захари Захариев, Стефан Костов
Година: 1985
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 2195
Наличност: 1
Автор: П. Иванов, В. Груев, Ел. Кадийски
Година: 1961
Издател: Хр. Г. Данов
Цена: 15 лв.
Номер: 2510
Наличност: 1
Автор: В. Груев
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 2511
Наличност: 1
корица
Автор: А.Н. Ларионов
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20416
Наличност: 1
корица
Автор: В.С. Гурков, С.Ф. Терехин
Година: 1987
Издател: Минск, Полымя
Цена: 9 лв.
Номер: 18261
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1954
Издател: Земиздат, МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 7 лв.
Номер: 20674
Наличност: 1
Автор: Ангел Фарфаров
Година: 1959
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда - Библиотека на свиневъда
Цена: 7 лв.
Номер: 20669
Наличност: 1
корица
Автор: Цветан Томов
Година: 1950
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20667
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Петков, М. Петков, М. Манчев, Й. Начева, А. Александров
Година: 1989
Издател: Земиздат
Цена: 10 лв.
Номер: 3292
Наличност: 1
корица
Автор: М.Н. Истомин
Година: 1959
Издател: Отечествен фронт
Цена: 7 лв.
Номер: 20690
Наличност: 1