Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

корица
Автор: Проф. Р. Балевска, доц. Г. Ралчев
Година: 1969
Издател: Земиздат
Цена: 20 лв.
Номер: 17629
Наличност: 1
корица
Автор: Стефан Иванов
Година: 1972
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 21254
Наличност: 1
корица
Автор: Петер Попеско
Година: 1979
Издател: Земиздат, Природа
Цена: 130 лв.
Номер: 21478
Наличност: 1
корица
Автор: Надежда Дамянова, Александър Деребанов, Емил Йовчев, Петър Джамбазов
Година: 2002
Издател: ИК "Християнин"
Цена: 10 лв.
Номер: 11901
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов, Е. Йовчев
Година: 1990
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 19397
Наличност: 1
Автор: П. Иванов, В. Груев, Ел. Кадийски
Година: 1961
Издател: Хр. Г. Данов
Цена: 15 лв.
Номер: 2510
Наличност: 1
Автор: В. Груев
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 2511
Наличност: 1
корица
Автор: А.Н. Ларионов
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20416
Наличност: 1
корица
Автор: В.С. Гурков, С.Ф. Терехин
Година: 1987
Издател: Минск, Полымя
Цена: 9 лв.
Номер: 18261
Наличност: 1
корица
Автор: Акийоши Хосоно
Година: -
Издател: Селскостопански факултет на Университет Шиншу
Цена: 15 лв.
Номер: 21295
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1954
Издател: Земиздат, МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 7 лв.
Номер: 20674
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1988
Издател: Институт по млечна промишленост
Цена: 35 лв.
Номер: 21275
Наличност: 1
корица
Автор: Христо Чомаков
Година: 1978
Издател: Земиздат
Цена: 40 лв.
Номер: 21273
Наличност: 1
корица
Автор: М. Теплы, Я. Машек, Я. Гавлова
Година: 1980
Издател: Пищевая промышленность
Цена: 25 лв.
Номер: 21281
Наличност: 1
корица
Автор: А.Г. Храмцов
Година: 1979
Издател: Пищевая промышленность
Цена: 25 лв.
Номер: 21279
Наличност: 1