Категории

Книги » Селско стопанство » растениевъдство

корица
Автор: Митко Ников
Година: 1988
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 11368
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1954
Издател: Пищепромиздат
Цена: 90 лв.
Номер: 8625
Наличност: 1
Автор: Хр. Попов
Година: 1995
Издател: Гея Либрис
Цена: 7 лв.
Номер: 1936
Наличност: 1
корица
Автор: Жерар Льопретр
Година: 1988
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 1935
Наличност: 1
Автор: колектив
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 70 лв.
Номер: 8343
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Трифонов
Година: 1972
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8352
Наличност: 1
корица
Автор: Цвятко Николов
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8811
Наличност: 1
корица
Автор: Б. Виденов, Г. Георгиев
Година: 1980
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 19401
Наличност: 1
корица
Автор: Ц. Ранчева
Година: 1989
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 7118
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. Е.В. Вульф
Година: 1944
Издател: Академия наук СССР
Цена: 75 лв.
Номер: 12302
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Бабриков, Димитър Брайков, Славчо Панделиев
Година: 1981
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 8 лв.
Номер: 2858
Наличност: 1
корица
Автор: Сл. Топчийски, Ташо Ташев
Година: 1968
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 14055
Наличност: 1
корица
Автор: Лулчо Христов
Година: 1967
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 9 лв.
Номер: 8812
Наличност: 1
корица
Автор: К. Катеров, П. Костов
Година: 1964
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 2895
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Илиев, Васил Панов, Борис Миланов, Александър Странджев
Година: 1976
Издател: Христо Г. Данов
Цена: 16 лв.
Номер: 19753
Наличност: 1