Категории

Книги » Селско стопанство » растениевъдство

корица
Автор: Т. Муртазов, Ст. Христов
Година: 1953
Издател: Земиздат
Цена: 15 лв.
Номер: 21845
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1954
Издател: Пищепромиздат
Цена: 90 лв.
Номер: 8625
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1959
Издател: Министерство на земеделието
Цена: 6 лв.
Номер: 20726
Наличност: 1
Автор: колектив
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 70 лв.
Номер: 8343
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1959
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20427
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Трифонов
Година: 1972
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8352
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Диков
Година: 1959
Издател: Земиздат, МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20729
Наличност: 1
корица
Автор: Цвятко Николов
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8811
Наличност: 1
корица
Автор: М. Раденкова-Караиванова, А. Атанасов, К. Гецов
Година: 1961
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20411
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1962
Издател: Земиздат
Цена: 6 лв.
Номер: 20405
Наличност: 1
корица
Автор: В. Стайков, С. Илиева
Година: 1961
Издател: Земиздат
Цена: 45 лв.
Номер: 21543
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1963
Издател: Държавни захарни заводи
Цена: 6 лв.
Номер: 20403
Наличност: 1
корица
Автор: Петко Трифонов, Александър Спасов, Илия Илиев
Година: 1960
Издател: Земиздат - Библиотека на председателя и счетоводителя на ТКЗС
Цена: 7 лв.
Номер: 20664
Наличност: 1
корица
Автор: Б. Виденов, Г. Георгиев
Година: 1980
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 19401
Наличност: 1
корица
Автор: Т.Д. Лисенко
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20407
Наличност: 1