Категории

Книги » Селско стопанство » растениевъдство

корица
Автор: Митко Ников
Година: 1988
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 11368
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1954
Издател: Пищепромиздат
Цена: 90 лв.
Номер: 8625
Наличност: 1
Автор: Хр. Попов
Година: 1995
Издател: Гея Либрис
Цена: 7 лв.
Номер: 1936
Наличност: 1
корица
Автор: Жерар Льопретр
Година: 1988
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 1935
Наличност: 1
Автор: колектив
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 70 лв.
Номер: 8343
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1959
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20427
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Трифонов
Година: 1972
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8352
Наличност: 1
корица
Автор: Цвятко Николов
Година: 1960
Издател: Земиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 8811
Наличност: 1
корица
Автор: М. Раденкова-Караиванова, А. Атанасов, К. Гецов
Година: 1961
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 20411
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1962
Издател: Земиздат
Цена: 6 лв.
Номер: 20405
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1963
Издател: Държавни захарни заводи
Цена: 6 лв.
Номер: 20403
Наличност: 1
корица
Автор: Б. Виденов, Г. Георгиев
Година: 1980
Издател: Земиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 19401
Наличност: 1
корица
Автор: Т.Д. Лисенко
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20407
Наличност: 1
корица
Автор: Ц. Ранчева
Година: 1989
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 7118
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. Е.В. Вульф
Година: 1944
Издател: Академия наук СССР
Цена: 75 лв.
Номер: 12302
Наличност: 1