Категории

Книги » Кино, театър » театър

корица
Автор: editors Burns Mantle; John Gassner
Година: 1935
Издател: New York, Simon and Schuster
Цена: 42 лв.
Номер: 15354
Наличност: 1
корица
Автор: Anzhel Wagenstein
Година: 1979
Издател: Jristo G. Danov
Цена: 24 лв.
Номер: 1199
Наличност: 1
корица
Автор: Selected by J. W. Marriott
Година: 1931
Издател: George G Harrap and Company Ltd.
Цена: 12 лв.
Номер: 1410
Наличност: 1
корица
Автор: William Shakespeare
Година: 1993
Издател: Pocket Books
Цена: 10 лв.
Номер: 5686
Наличност: 1
корица
Автор: Brooks McNamara - editor
Година: 1978
Издател: New American Library
Цена: 20 лв.
Номер: 11907
Наличност: 1
корица
Автор: Ann Nickerson Hughes
Година: 1984
Издател: -
Цена: 25 лв.
Номер: 4973
Наличност: 1
корица
Автор: Shakespeare
Година: 1946
Издател: Doubleday&Company, Inc
Цена: 30 лв.
Номер: 5727
Наличност: 1
корица
Автор: Burns Mantle
Година: 1927
Издател: Dodd, Mead & Co., New York
Цена: 35 лв.
Номер: 15344
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1959
Издател: Anchor Books
Цена: 17 лв.
Номер: 10025
Наличност: 1
корица
Автор: Bertrand Evans
Година: 1973
Издател: University of California
Цена: 28 лв.
Номер: 5729
Наличност: 1
корица
Автор: Jean Cocteau
Година: 1976
Издател: Moscou
Цена: 8 лв.
Номер: 7846
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1979
Издател: Plovdiv
Цена: 12 лв.
Номер: 1976
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1986
Издател: Мистецтво
Цена: 10 лв.
Номер: 21133
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1947
Издател: Юбилеен комитет
Цена: 19 лв.
Номер: 17485
Наличност: 1
корица
Автор: Конст. Державин
Година: 1950
Издател: Искусство
Цена: 18 лв.
Номер: 6657
Наличност: 1