Категории

Книги » Философия

Въведение в класическата буржоазна философия
корица
Автор: Тоньо Кисьов
Година: 1998
Издател: Тракия-М
Цена: 8 лв.
Номер: 9873
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Въведение в класическата буржоазна философия. Тоньо Кисьов е роден на 06.09.1938 г. в с. Любеново, Хасковска област. Завършва специалност философия през 1962 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторска дисертация през 1974 г., а през 1984 г. е избран за ст.н.с. II степен в Института за философски изследвания към БАН. Работи по проблемите на общественото съзнание и по-конкретно на идеологията и всекидневното съзнание на античната и класическата буржоазна философия. Автор е на книгите "Диалектика на всекидневното съзнание" (1975), "Идеология и всекидневно съзнание" (1985), "философия на моралното съзнание" (1995), "Въведение в античната философия" (1995) "Въведение в буржоазната философия" (1995) и над 60 студии, статии и рецензии. От 1989 г. е на работа в УНСС - София, където преподава антична и класическа буржоазна философия. През 1993 г. е избран за ръководител катедра "Философия" към университета.