Категории

Книги » Нетрадиционна Медицина

1001 въпроса и отговора за природосъобразен живот
корица
Автор: Иванка Кирова
Година: 1989
Издател: Д-р Петър Берон
Цена: 18 лв.
Номер: 9348
Описание: Под формата на въпроси и отговори са разгледани биологичните закономерности, управляващи човешкия организъм, някои често срещани отрицателни последствия от съвременния начин на живот и проблемите на психическото здраве.