Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » на руски език

Искусство с точки зрения социологии
корица
Автор: М. Гюйо
Година: 1891
Издател: Л.Ф. Пантелеев , С.-Петербургъ
Цена: 50 лв.
Номер: 9096
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка. Искусство с точки зрения социологии. Съ предисловиемъ Альфреда Фульпе.