Категории

Книги » Нумизматика

Принос към проучване контрамарките на Западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос ІІІ-І в. пр.н.е.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1997
Издател: Наско-1701
Цена: 25 лв.
Номер: 7028
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Принос към проучване контрамарките на Западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос ІІІ-І в. пр.н.е.