Категории

Книги » Нумизматика

Одриското царство от края на V до средата на ІV в. пр.н.е. Приноси към проучване на монетосеченето и историята му.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1994
Издател: Наско-1701
Цена: 20 лв.
Номер: 7027
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Одриското царство от края на V до средата на ІV в. пр.н.е. Приноси към проучване на монетосеченето и историята му.