Категории

Книги » Нумизматика

Одриското царство и монетосеченето на градовете от Югоизточните крайбрежия на Тракия в края на V и първата половина на ІV в. пр.н.е.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 2000
Издател: Наско-1701
Цена: 20 лв.
Номер: 7026
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Одриското царство и монетосеченето на градовете от Югоизточните крайбрежия на Тракия в края на V и първата половина на ІV в. пр.н.е.