Категории

Книги » Нумизматика

Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на Източна Тракия от края на ІV в. пр.н.е. до края на ІІІ в. пр.н.е.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 2001
Издател: Наско-1701
Цена: 30 лв.
Номер: 7025
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на Източна Тракия от края на ІV в. пр.н.е. до края на ІІІ в. пр.н.е.