Категории

Книги » Нумизматика

Племена и владетели от земите на Одриското царство и граничните му югозападни територии от края на VІ до средата на IV в.пр.н.е. Приноси към проучване монетосеченето и историята на Древна Тракия.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1998
Издател: Наско-1701
Цена: 35 лв.
Номер: 7024
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Племена и владетели от земите на Одриското царство и граничните му югозападни територии от края на VІ до средата на IV в.пр.н.е. Приноси към проучване монетосеченето и историята на Древна Тракия.