Категории

Книги » Археология

Месамбрия Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града V-І в. пр. н.е.
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1995
Издател: Наско-1701
Цена: 15 лв.
Номер: 7023
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Ставри Топалов - Месамбрия Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града V-І в. пр. н.е.