Категории

Книги » Техническа литература

Справочна серия за радиочасти и материали. Част 3: Радиотехнически материали
Автор: Ив. Антонов, Б. Щипанов, С. Христов, П. Драгойски
Година: 1978
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 4144
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Справочна серия за радиочасти и материали. Част 3: Радиотехнически материали. Слаботокови схемни елементи. На 25 от страниците има по едно петно с големина около 2 кв. см., текстът не е засегнат.