Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Българско обичайно съдебно право
корица
Автор: Ст.С. Бобчевъ
Година: 1917
Издател: БАН
Цена: 110 лв.
Номер: 3980
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Стефан Савов Бобчев - Сборникъ за народни умотворения и народопис. Книга 33: Българско обичайно съдебно право. I. Историко-сравнителень погледь върху народното съдебно право. II. Материали.