Категории

Книги » Нетрадиционна Медицина

Да живеем без лекарства
корица
Автор: Ф.Н. Ромашов
Година: 1986
Издател: Медицина и физкултура
Цена: 8 лв.
Номер: 2255
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Да живеем без лекарства - Ф. Н. Романов, В. А. Флоров. В книгата се описват начините за укрепване на здравето без лекарства: правилен режим на хранене, физическа активност, как да се използват лечебните свойства на растенията, за да се повишат съпротивителните сили на организма срещу болестите. Авторите се спират и на въпроса за биоритмите, за необходимостта от синхронизиране на режима на труд и почивка с вътрешния биологичен часовник на организма. Разглеждат и се и проблемите за взаимоотношенията между човека и природата, за лечебните възможности на природата. Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Нова.