Категории

Книги » История » история на България

Възстановяване на Българската държава 1185-1197
корица
Автор: Петър Петров
Година: 1985
Издател: Наука и изкуство
Цена: 17 лв.
Номер: 2154
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Възстановяване на Българската държава 1185-1197 - Петър Петров. Въстанието начело с братята Асен и Петър, Утвърждаване на Българската държава (1187 - 1197), Названията "българи", "мизи" и "власи" в писмените извори (11 - 13 в.), Култът към Димитър Солунски в средновековна България. Резюме на руски, английски и френски език. 389 стр.