Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Библиографически бюлетинъ за депозираните книги въ Софийската народна библиотека презъ 1924-1925 год.
корица
Автор: Колектив
Година: 1926
Издател: Държавна печатница
Цена: 45 лв.
Номер: 20580
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Библиографически бюлетинъ за депозираните книги въ Софийската народна библиотека презъ 1924-1925 год.