Категории

Книги » Селско стопанство » животновъдство

За опита на работата на Рязанската областна партийна организация по увеличаване производството на продукти от животновъдството
корица
Автор: А.Н. Ларионов
Година: 1960
Издател: МЗГ, Селскостопанска пропаганда
Цена: 6 лв.
Номер: 20416
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - За опита на работата на Рязанската областна партийна организация по увеличаване производството на продукти от животновъдството. 18 стр.