Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Коментаръ върху закона за наследството. Томъ 6
корица
Автор: Д. С. Тончев
Година: 1927
Издател: Печатница на Т. Т. Драгиевъ
Цена: 30 лв.
Номер: 20181
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Коментаръ върху закона за наследството. Томъ 6. Подвързана в твърда тъмночервена корица.