Категории

Книги » Речници, учебници, енциклопедии » учебници

Bulgarian for English Speakers / Български език. Самоучител в диалози
корица
Автор: Krassimira Kundeva, Violina Tzvetkova/Красимира Къндева, Виолина Цветкова
Година: 2005
Издател: Gramma
Цена: 18 лв.
Номер: 1980
Наличност: 1
Описание: Български език за англичани