Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » на руски език

Капиталъ. Критика политической экономии. Томъ 1
Автор: Карлъ Марксъ
Година: 1899
Издател: Издание О. Н. Поповой
Цена: 0 лв.
Номер: 19148
Наличност: 1
Описание: АКО ПРОЯВАВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ КНИГА, МОЛЯ ПИШЕТЕ НА mail@bgold-books.com Книга 1. Процесъ производства капитала Твердый переплет, 673 + 4 стр. Издание "Капитала" К.Маркса под редакцией философа П.Б.Струве.