Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Изъ псалмите
корица
Автор: -
Година: -
Издател: -
Цена: 25 лв.
Номер: 18807
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Любовъ, истина и мъдростъ изъ псалмите; Цельта и смисъла на човешкия животъ - споредъ Стария и Новия заветъ. Карма и прераждане; Покаяние и ново раждане; Любовь; Молитва; Същинския човекъ. Твърда корица, 13х17 см.