Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » старопечатни книги

Българско-френски речникъ
корица
Автор: Д-ръ И.Л. Богоровъ
Година: 1871
Издател: Книгопечатница "Л. Соммерова и др.", Вiена
Цена: 80 лв.
Номер: 18725
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Българско-френски речникъ. Дялъ вторый. Българско-френски дялъ. Оригинална корица с кожено гръбче.