Категории

Книги » Общество и съвременност

Покушения в Кремле: от Ленина до Ельцина
корица
Автор: Николай Зенькович
Година: 1995
Издател: Инфра-М
Цена: 10 лв.
Номер: 17868
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Покушения в Кремле: от Ленина до Ельцина. Тайны. Версии. Подоплека