Категории

Книги » Биографии, мемоари

Българите в своята история
корица
Автор: Янко Сакъзов
Година: 1993
Издател: Хераклит А&Н
Цена: 17 лв.
Номер: 17417
Описание: Безплатна доставка - Янко Сакъзов - Българите в своята история. Авторът проследява историческата съдба на България от формирането на българската държава до периода след Освобождението ни от османско владичество. 311 стр.