Категории

Книги » Философия

Единичното и общото в живата природа
корица
Автор: Парашкева Христова
Година: 1978
Издател: БАН, Институт по философия "Акад. Тодор Павлов"
Цена: 15 лв.
Номер: 15788
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Единичното и общото в живата природа. 107 стр. Характеристики на категориите единично и общо, Постановка на въпроса за единичното и общото в живата природа, Взаимоотношение между методите на биологичното познание, Общото и единичното във взаимоотношението между биологично и социално при човека.