Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Изкуство и живот - лекции
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Т.Ф. Чипевъ
Цена: 16 лв.
Номер: 15011
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Григорий Петров - Изкуство и живот - лекции. Политико-обществениятъ, икономическиятъ и религиозниятъ животъ на народите, проявенъ и отразенъ в произведенията на изкуството. 328 стр. Предговор от проф. д-р Ас. Златаров. Превод от ръкописа Д. Божков.