Категории

Книги » Техническа литература

Речник по електротехника
корица
Автор: К. Джексън, Р. Файнберг
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 15005
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Речник по електротехника. Превод от английски Минчо Цанков. 2400 статии на термини, схеми и диаграми за нагледно илюстриране на редица основни понятия и зависимости. Термините на български език са придружени от английския им еквивалент, а в края на речника е даден английско-български речник на включените думи.