Категории

Книги » Речници, учебници, енциклопедии » учебници

Умалителността в българския език
корица
Автор: Боримир Кръстев
Година: 1976
Издател: Народна просвета
Цена: 9 лв.
Номер: 14810
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Умалителността в българския език. Умаляване, разумаляване, преумоляване; Умалителност при собствените имена, съществителните нарицателни имена, глаголите, прилагателните имена, наречита, местоименията и числителните имена. 95 стр.