Категории

Книги » Кино, театър

Актьорският тренинг през XX век
корица
Автор: Румяна Николова
Година: 2007
Издател: Петко Венедиков
Цена: 12 лв.
Номер: 14697
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Актьорският тренинг през XX век. Книгата очертава основните подходи при подготовката на актьора за работата му в спектакъла през ХХ век. Задвижваща теза на текста е фактът, че ХХ век е време на големи творчески предизвикателства пред актьора. Различните системи, методологии, тренинги за обучение са призмата, през която се оглежда движението на "идеята за актьора" през този период. Съдържанието се изпълва от описанието на различни тренингови методи не толкова в тяхната конкретика, колкото в извличането на основните им тези. 167 стр.