Категории

Книги » Митология

Видимият мит. Изкуство и митология.
корица
Автор: Иван Маразов
Година: 1992
Издател: Христо Ботев
Цена: 25 лв.
Номер: 14525
Наличност: 1
Описание: 224 стр. За изобразителния език на мита; Златният предмет в архаичната култура; Предмет и функция в архаичната култура; "Синтезът на изкуствата" през древността в миторитуален контекст; Богът-бик и богинята-пчела от Чатал Хюйюк. Началото на един мит; Трако-хетски паралели в ритуала; Трако-хетски паралели в митологията; Царят и изкуството в Древна Тракия; За семантиката на женския образ в скитското изкуство; Антропогония, Социогония, Региогония; Филомела-тъкачка и Бендида-предачка.