Категории

Книги » Общество и съвременност

Съдебна практика на Върховния съд на НР България, гражданска колегия 1978 г.
корица
Автор: съст. Христо Ив. Георгиев, Христо Йорданов Бамбалски, Ради П. Стефанов
Година: 1979
Издател: Наука и изкуство
Цена: 15 лв.
Номер: 14147
Описание: Книгата не е налична.