Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Економистъ - списание за общостопански, частностопански и счетоводни въпроси
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1941
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13977
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Економистъ. Година 3. Книга 1-4. Год. III. Кн.1 - Кн.4 (4 книжки за 12 месеца). 512 стр.