Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

Тесалийската война и турската армия - Военно-историческа студия
корица
Автор: Колмаръ Баронъ Фонъ-деръ-Голцъ
Година: 1899
Издател: Воененъ журналъ
Цена: 120 лв.
Номер: 12760
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Колмар Барон Фон-дер-Голц - Тесалийската война и турската армия. Съ 19 литографни скици, карти и планове. Превелъ отъ немски Капитанъ К. Антоновъ. На снимката виждате една от картите, включени в книгата. 215 стр. Книгата не е четена - някои от страниците не са разрязани.