Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Чъртици отъ музикалния животъ на Коприщица преди Освобождението
корица
Автор: Райна Д. Кацарова
Година: 1938
Издател: Художникъ
Цена: 30 лв.
Номер: 12261
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Чъртици отъ музикалния животъ на Коприщица преди Освобождението. Отпечатъкъ отъ втория томъ на "Юбилеенъ сборникъ - Копривщица". 45 стр. С автограф.