Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Беседа противъ богомилите
корица
Автор: Презвитеръ Козма
Година: -
Издател: Хемусъ
Цена: 18 лв.
Номер: 12165
Наличност: 1
Описание: Безплатна доставка - Презвитер Козма - Беседа противъ богомилите. Уводъ и преводъ отъ д-ръ В.Сл. Киселковъ. 84 стр.