Категории

Книги » Психология

Българско списание по психология бр.3/1994
корица
Автор: -
Година: 1994
Издател: Дружество на психолозите в България
Цена: 10 лв.
Номер: 10186
Наличност: 1
Описание: БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. Социална валидизация на модула за основни разговорни умения: 1. Встъпителни начини за започване на разговор; Типология на когнитивните стилове на Карл Юнг: Възможности за индивидуална диагностика; Измерване на неклинична депресивност в горна училищна възраст: Конфирматорен анализ на алтернативни факторни модели; Особености на структурата на ценностната система на учения-естествоизпитател; Медиатори на стресовите вличния във войскова среда; Към психологията на научното творчество.